Sámen bouwen aan duurzame toekomst

Sámen bouwen aan duurzame toekomst

WAGENINGEN – De krachten in de bakkerijsector bundelen om zo actief bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de ondernemingen in de Nederlandse bakkerijketen. En: er zorg voor dragen dat de bakkerijketen stevig is verankerd in de Nederlandse samenleving...
Bakkerijsector bundelt krachten

Bakkerijsector bundelt krachten

Wil de totale bakkerijsector een goede toekomst tegemoet gaan, dan is het nodig om nauw samen te werken aan imagoverbetering van de gehele bakkerijketen. Daarom scharen diverse brancheorganisaties en ketenpartners zich achter een manifest waarin die samenwerking wordt...