Federatie Nederlandse Bakkerij Sector

De koepelorganisatie en belangenbehartiger voor de Nederlandse Bakkerijsector

 

 

 

Over FNBS

Over de FNBS

De krachten in de bakkerijsector bundelen om zo actief bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de ondernemingen in de Nederlandse bakkerijketen. En: er zorg voor dragen dat de bakkerijketen stevig is verankerd in de Nederlandse samenleving en daar bekend staat als een waardevolle en verantwoorde bedrijfstak en aantrekkelijke werkgever. Dat is de missie van de Federatie voor de Nederlandse Bakkerijsector (FNBS). Voor de relevante (regionale) overheidsinstellingen wil FNBS de koepelorganisatie en belangenbehartiger van de ondernemingen in de bakkerijketen zijn.

Overkoepelende federatie

In de ondernemersorganisatie FNBS slaat het gros van de brancheorganisaties en -partijen in de bakkerijsector de handen ineen. Zo’n 90 procent van de bedrijven in de bakkerijketen is daardoor vertegenwoordigd. Resultaat bereik je als de hele keten samenwerkt: ambachtelijke en industriële bakkers, grondstofleveranciers, groothandels en overige partijen.

Initiatiefnemers

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen (Nebafa), Patisserie College, Echte Bakkersgilde, Top Bakkers, De Bakkers Combinatie, Beko Coöperatie en het Genootschap voor de Bakkerij zijn de initiatiefnemers van de Federatie voor de Nederlandse Bakkerij Sector. Het bestuur bestaat uit 8 personen.

Intensieve samenwerking

FNBS werkt intensief samen met het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) en de Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL). Nauwe afstemming is er met de Stichting Bakkracht. FNBS wil regionaal de krachten van bedrijfsleven, onderwijs en overheid bundelen naar het voorbeeld van onder meer Food Innovation Academy en Bakery Sweets Center.

Werknemers*

Bakkerijen*

bakkers in opleiding*

%

van de bakkerijketen

Werkgebieden

Duurzaam inzetbaar

Innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Functies veranderen of komen te vervallen én nieuwe functies ontstaan. Voor de ondernemers in de bakkerijketen is het daarom belangrijk, dat medewerkers vitaal, wendbaar en duurzaam inzetbaar zijn. FNBS wil de ondernemers in de bakkerijketen ondersteunen om als aantrekkelijke werkgever hun medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling.

Onderwijs

De federatie vindt het van groot belang, dat het bakkerijonderwijs naadloos aansluit op de behoefte van de ondernemingen in de keten. Daarom wil FNBS het landelijke aanspreekpunt voor en mede-regisseur van het bakkerijonderwijs zijn. De samenwerking van de overgrote meerderheid van de bakkerijsector in deze overkoepelende federatie is een belangrijke succesfactor voor zo’n effectieve strategische en evenwichtige samenwerking met onderwijs en overheid.

Instroom

De bakkerijketen heeft dringend meer gekwalificeerde medewerkers nodig. Van medewerkers met ambachtelijk bakkerijvakmanschap tot technisch en technologisch geschoolde medewerkers tot potentiële ondernemers en management. Tot 2025 gaat het om zo’n 1.500 tot 2.000 medewerkers en ondernemers met mbo-, hbo- of academisch werk- en denkniveau. De federatie wil onder meer via imagoverbetering hier een centrale rol in vervullen.