Privacybeleid

U leest op deze pagina over ons privacybeleid

Lees het privacybeleid

Privacybeleid

De Federatie voor de Nederlandse Bakkerij Sector (FNBS) begrijpt dat uw privacy belangrijk is voor u. Wij respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze relaties en de bezoekers van onze websites. We dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens, die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens in verband met de zakelijke activiteiten van FNBS conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw gegevens
De FNBS verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens, die wij mogelijk verwerken zijn voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze websites aan te maken of in correspondentie en telefonisch, profielfoto, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze websites, internetbrowser en apparaat type. Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over sitebezoekers jonger dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Bent u ervan overtuigd, dat wij zonder toestemming van ouder of verzorger persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op via info@fnbs.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en wijze gegevensverwerking
De FNBS verwerkt uw persoonsgegevens om goederen en diensten aan u te leveren, om u onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te zenden, om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om onze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De FNBS neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De FNBS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Doorgifte
De FNBS verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield.

Cookies
De FNBS gebruikt technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies, die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor, dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren.

Inzage en correctie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de FNBS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u beschikken in een computerbestand, naar u, een ander of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fnbs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Aanpassen privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze websites worden gepubliceerd.

Contact opnemen
De FNBS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fnbs.nl.