Post 4

Post 4

De Federatie voor de Nederlandse Bakkerij Sector (FNBS) is opgericht als koepelorganisatie en belangenbehartiger voor de Nederlandse bakkerijketen. “Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is cruciaal voor de toekomst. Daarbij hebben we alle...