Wil de totale bakkerijsector een goede toekomst tegemoet gaan, dan is het nodig om nauw samen te werken aan imagoverbetering van de gehele bakkerijketen. Daarom scharen diverse brancheorganisaties en ketenpartners zich achter een manifest waarin die samenwerking wordt bekrachtigd. De ambitie is om het imago van de bakkerijketen te versterken om daarmee de continuïteit van de sector een belangrijke impuls te geven. Het manifest is 11 februari 2021 getekend door een eerste vertegenwoordiging van de branche.